Üyelik Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanım Şartları

Lütfen, www.mecanik.com uzantılı internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanmadan ve üyelik oluşturmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu metin yalnızca İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkindir. İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir alışveriş yapılmasından önce İnternet Sitesi’nin ilgili alanları ile, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Metni dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayınız ve üye olmayınız.

İnternet Sitesi’nin üyelik kısmında ilgili yerlerin doldurulması ile kullanıcı Üye vasfına haiz olur.

Mecanik, İnternet Sitesi’nin aşağıda belirtilen genel ve özel koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

1.1. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler girilmesi;
(b) Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler kullanılması;
(c) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi;
(d) Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması;
(e) Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
(f) Üyenin/Kullanıcının, İnternet Sitesi’nde sunulan kampanyalarının, satış sisteminin veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, İnternet Sitesi'ne veya Mecanik’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması, kampanyaların, satış sisteminin veya İnternet Sitesi'nin kötüye kullanılmasının Mecanik tarafından tespit edilmesi durumunda.

1.2. Kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da dahil olmak üzere) doğrudan Üye sorumludur.

1.3. Üye internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz, bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir.

1.4. ÜYE’nin 1.1. altında sayılan fiillerden birini gerçekleştirmesi halinde, Mecanik’in kanunundan doğan tüm haklarının yanında iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.5. İnternet Sitesi'nde sunulan görseller ve içerik yalnızca kişisel kullanım içindir. İnternet Sitesi'nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların ve seslerin her hakkı saklıdır. Mecanik’in önceden yazılı iznini almadan ticari ya da kişisel amaçlarla veya kaynak göstermeden kullanılamaz. İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Mecanik'in izni olmadan link vermek yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Mecanik'e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2. Sorumluluklar

2.1. Üye, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlayabilir.

2.2. Üye, İnternet Sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ile, Mecanik’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

2.3. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya İnternet Sitesi’nde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Mecanik tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin İnternet Sitesi’nden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

2.4. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz veya kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

2.5. İnternet Sitesi üyelerinden peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Üye’nin açıkça ticari gönderi ve elektronik ileti onayı vermiş olması halinde, ilgili onay iptal edilene kadar, Mecanik tarafından ticari gönderi ve elektronik ileti yapılabilir.

2.6. İnternet Sitesi ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kayıt ilgili mevzuat uyarınca saklanacak ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya Üye’nin talebi üzerine imha edilecektir. Üye, mevzuat uyarınca imha edilen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.1

2.7. İnternet Sitesi’nde ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler tamamen İnternet Sitesi ziyaretçilere aittir. Mecanik’in yönlendirilmiş olan ilgili internet sitelerinin içeriği ve veri koruma şartlarına uyumu hususunda hiçbir kontrolü bulunmadığından söz konusu internet sitelerine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

2.8. Mecanik, kullanım şartları, aydınlatma metni ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri onayınız olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.9. Üye, İnternet Sitesi’nden faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Mecanik'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Mecanik, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

2.10. Mecanik, Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11. Üye’nin İnternet Sitesi’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Mecanik ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. Mecanik ayrıca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer kanunlar uyarınca kendisine yüklenen yükümlülükler kapsamında resmi makamlardan gelen talepler üzerine, mevzuatın öngördüğü Üye bilgilerini resmi mercilere iletebilir.

2.12. Mecanik, Üyelik ve Kullanım Şartlarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Mecanik'in, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına haizdir.

2.13. Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Üyelik ve Kullanım Şartları içeriğini kabul etmiş sayılır.

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için SYS Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kabul Ediyorum

Çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.